ΓΕΜΚΑ, Υγειονομικές Εφαρμογές, Απεντόμωση, Μυοκτονία, Απώθηση Πτηνών, Μυοκτονία, χορήγηση φακέλου απεντόμωσης και μυοκτονίας, συσκευές απόσμησης και αρωματισμού, εντομοπαγίδες, Κατσαρίδες, απώθηση ερπετών, ψεκασμούς για κουνούπια, εφαρμογή σε πολυκατοικίες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, χώρους εστίασης, αναψυχής, γραφείων, ξενοδοχείων, μαζικής συγκέντρωσης και μεταφοράς

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail


download

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού, σε θέματα γενικότερα Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων, αλλά και ειδικότερα προστασίας από παράσιτα, τον τρόπο αναγνώρισης τους και της αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Η εκπαίδευση αυτή έχει σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.

Η εκπαίδευση υλοποιείται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην ΥΑ 14708/17-08-2007, σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν την κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όλων όσων χειρίζονται τρόφιμα στην επιχείρησή τους.

Η εκπαίδευση παρέχεται από εκπαιδευτές, εγγεγραμμένους στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ του Ε.Φ.Ε.Τ.